tapeta
en

TIPONE4U

"The efficient outsourcing"

Translation, International Profitability, Outsourcing Negotiation, Effectiveness 4 (for) U (you)

Úvod

Překlady

Nabízíme překlady, asistenci a tlumočení při obchodních jednáních malým a středním firmám, které nemají své specialisty, případně velkým firmám, které mají pro tuto činnost a aktivity již vyčerpané kapacity.

Translation,

Překládáme, tlumočíme po pečlivém prostudování problematiky oboru, kterým se konkrétní zákazník zabývá.

International Profitability

Pomáháme Vaší společnosti růst v mezinárodním prostředí

Outsourcing

Šetříme Vaše provozní náklady

Negotiation

Při obchodních jednáních, pokud o to zákazník požádá, jsme schopni aktivně, nezávisle zhodnotit potencionální rizika.

Effectiveness

Pracujeme efektivně

4 (for)

Pro

U (you)

Vás


moderniweb.com © 2016